ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ‘ಪ್ರಿನ್ಸ್‌’ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು! ಕಾರಣ ಏನು?

You may also like...