ಕೊರೊನಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲುಭಾಗ ಸೋಂಕಿತರು!

You may also like...