ಪ್ರೆಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಟಾ ಬಯಲು!

You may also like...