ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುತಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯ….

You may also like...