ಸೌದಿಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ವಾಪಾಸಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆ ಮೃತ್ಯು

You may also like...