ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲೆಗುಂಪು

ಕಾಸರಗೋಡು: ಮುಳಿಯಾರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೃಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎ ಗ್ರೇಡ್‌ ತರಕಾರಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೋವಿಕ್ಕಾನ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೃಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎ ಗ್ರೇಡ್‌ ತರಕಾರಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.

Comments

comments