ಯೌಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ನೋಡಿ.. ನೀವೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ

ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪೊಂಕ್ರನು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಲ್ಯೂಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ರವರ ಹೊಸ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ . ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಬ್...